نهمین دوسالانه ی طراحی گرافیک معاصر ایران
 (27 خرداد تا 31 تیر 1386- تهران)

بـا گرامی داشـت یـاد «استـاد مرتضـی ممیز» بنیـان گذار دوسالانه ی طراحی گرافیک ایران و رییس شـورای بـرگزاری هشتمین دوسـالانه ی جهـانی پوسـتر تهران

پـس از هفت دوره بـرگـزاری موفق دوسالانه های طراحی گرافیک ایران و هشـتمیـن دوسـالانه جهــانی پـوسـتر تهـران در سـال 1382 کـه عـلاوه بر معـرفـی گرافیک ایران به جهان توفیق هایی را نیز نصیب طراحان ایرانی نمود، اکنـون دفتر امـور هنرهای تجسـمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی بـا همکاری انجمن صنفی طراحـان گرافیک ایران، مؤسسه   توسـعه ی هنرهای تجسـمی و مؤسسه فرهنگی هنری صبا  «نهمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران» را با تـأیید ایکوگرادا  ( انجمن بین المـللی مجامع طراحی گرافیک) برگزار می کند .


رئیس دوسالانه : سید محمد احصایی
دبیر دوسالانه : امراله فرهادی
رئیس شورای طرح و برنامه : حبیب اله صادقی
شورای طرح و برنامه : آیدین آغداشلو ، مصطفی اسدالهی ، صداقت جباری ، ابراهیم حقیقی ، حسین خسرو جردی ، قباد شیوا ، رضا عابدینی ، مجید عباسی ، مصطفی گودرزی ، فرشید مثقالی ، ساعد مشکی ، علیرضا مصطفی زاده ، مسعود نجابتی
دبیر علمی دوسالانه : دکتر مصطفی گودرزی


بخشهای دوسالانه: نهمین دوسالانه ی طراحی گرافیک معاصر ایران در دو بخش ملی و بین المللی به شرح زیر برگزار
می شود.

1)- بخش ملی ؛ طراحی گرافیک معاصر ایران
در این بخش آثار طراحان گرافیک ایران در زمینه های مختلف، با هدف ارائه کارنامه ی  تصویری طراحی گرافیک معاصر ایران در چند سال اخیر به نمایش گذاشته می شود .

این مسابقه در 7بخش اصلی ویک بخش جنبی  به شرح زیر برگزار می شود :
 1. طـراحی نـشــانه و نـشـانـه نـوشـتـه   2. طـراحی جلـد ( کتـاب ، نشـریـات ، بـروشـور ، کـاتـالـوگ وCD
3. طراحی صفحه آرایی (کتاب ، نشریات ، بروشور ، کاتالوگ) 4. طراحی صفحات وب و مولتی مدیا 5. طراحی آگهی های مطبوعاتی 6. طراحی آگهی های شهری(بیلبورد ـ استند و...) 7. طراحی بسته بندی   

بخش جنبی : مسابقه طراحی پوستر با موضوعات : 1.میراث فرهنگی2 .گفت وگو  3.ترافیک


 مشخصات و مقررات:
1- آثار ارسالی باید در دوسالانه های گذشته ارائه نشده و بعد از اول فروردین 1381 چاپ و منتشر شده باشند .
2- نمایشگاه فقط آثار چاپ و منتشر شده را می پذیرد. تنها در بخش جنبی (مسابقه طراحی پوستر با 3 موضوع اعلام شده) آثار ارسالی با تکنیک های گوناگون چاپ مانند ؛ دیجیتال ، سیلک اسکرین ، افست و ... پذیرفته می شود .
3- برچسب مشخصات هر اثر به دو زبان فارسی و انگلیسی کامل شده و در پشت آن چسبانده شود .
4- آثار باید بدون پاسپارتو ارسال شود .
5-. هر شرکت کننده می تواند در هر بخش حداکثر 3 اثر ارسال نماید.
6-آثار هیأت های انتخاب و داوران خارج از مسابقه به نمایش گذاشته خواهند شد.
7- برگزار کننده حق چاپ و تکثیر آثار ارسالی را برای خود و تبلیغات " نهمین دوسالانه ی طراحی گرافیک معاصر ایران " محفوظ می دارد.
8- آثار ارسالی مسترد نشده و جزو دارایی های " موزه ی طراحی گرافیک ایران " نگهداری خواهند شد .
9- آثاری که خلاف مقررات عمومی ، موازین اخلاقی و شئونات جمهوری اسلامی ایران باشند به نمایشگاه و مسابقه راه نخواهند یافت
10- آثار باید در بسته بندی مطمئن ارسال شوند . هرگونه خسارت ناشی از پست یا حمل و نقل آثار متوجه فرستنده خواهد بود . آثار صدمه دیده پذیرفته نمی شوند.
11- هزینه پست به عهده فرستنده است .
12- کلیه مسئولیتهای  قانونی آثار متوجه ارسال کنندگان است .
13- شرکت کنندگان موظفند آثار  خود را به همراه فرم کامل شده شرکت در نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسیو فایل کامپیو تری آثار ، بر روی CD  با فرمت  Mac یا PC  با مشخصات زیر ارسال نمایند :
اندازه A4 با دقت dpi 350 ،CMYK وبا فرمت Tiff  ؛ (حد اقل اندازه 21* 15 سانتیمتر ).
در صورت ناقص بودن فایلها ، آثار به مسابقه راه پیدا نخواهند کرد.
بدیهی است مشخصات ارایه شده ی شما در کاتالوگ نمایشگاه عیناً درج می شود .
14- به طراحانی که آثارشان در نمایشگاه راه می یابد ، گواهی شرکت در نمایشگاه و یک جلد کاتالوگ اهدا می شود .
15- تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده شورای طرح و برنامه و دبیر نمایشگاه خواهد بود .


نحوه ارسال آثاردر بخش های هفت گانه ی طراحی گرافیک معاصر ایران:

1- طراحی نشانه و نشانه نوشته : در ابعاد 20 سانتیمتر (ضلع بزرگتر )، ارائه نسخه چاپی همراه اثر الزامی است.
2- طراحی جلد: نسخه چاپ شده جلد
3- طراحی صفحه آرایی : ارسال دو نسخه چاپ شده و یا یک نسخه چاپ شده + پرینت صفحات مورد نظر
4- وب و مولتی مدیا : ارسالCD  (در مورد وب سایت ، نشانی آن در اینترنت الزامی است )
5- طراحی آگهی های مطبوعاتی : ارسال دو نسخه نمونه چاپ شده در مطبوعات
6- طراحی آگهی های شهری مانند : بیلبرد، انواع تابلوهای خیابانی ، بدنه اتوبوس و ... ارسال عکس 18* 13 سانتیمتر از کار نصب شده + پرینت کار در ابعاد تقریبی 70* 50 سانتیمتر
7- طراحی بسته بندی و برچسب کالا : ارسال بسته تولید شده در صورت امکان ، و در غیر این صورت ارسال عکس آن در ابعاد A3 با کیفیت بسیار خوب

بخش جنبی : مسابقه طراحی پوستر با موضوعات:
1.میراث فرهنگی2 .گفت وگو  3.ترافیک

طراحی پوستر در ابعاد 120* 84 سانتیمتر (افقی یا عمودی)
» ذکر عبارت " نهمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران ـ سال 1386" الزامی است .


هیأت انتخاب آثاردر بخش ملی:
ـ فرزاد ادیبی ، شهرزاد اسفرجانی، مصطفی اوجی ، کوروش پارسا نژاد ، علی رشیدی ، صداقت جباری ، سیامک فیلی زاده ، ایمان متقی راد ، علیرضا مصطفی زاده

هیأت داوران در بخش ملی:
 آیدین آغداشلو ، شهرزاد اسفرجانی ، صداقت جباری ، امر سنان ، فرشید مثقالی ، علیرضا مصطفی زاده ، مسعود نجابتی


جوائز بخش ملی: 

الف : بخشهای هفت گانه طراحی گرافیک معاصرایران
 7 سفر مطالعاتی 3 ماهه به کشور فرانسه از طرف دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 7 نفر (یک نفربرگزیده در هر بخش)
جایزه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران به 7 نفر(یک نفربرگزیده در هر بخش )
تندیس و لوح افتخار انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به 7 نفر طراح برگزیده جوان ایرانی (یک نفربرگزیده در هر بخش )
جایزه ویژه رئیس دوسالانه نهم

ب:  بخش جنبی : مسابقه طراحی پوستر با موضوعات :  1.میراث فرهنگی 2  .گفت وگو   3 .ترافیک
45 میلیون ریال به 3 نفر (یک نفر برگزیده در هریک از 3 موضوع فوق- از طرف دفتر امور هنرهای تجسمی)
جایزه فرهنگستـان هنر جمهـوری اسـلامی ایران به 3 نفر(یک نفر برگزیده در هریک از 3 مـوضـوع فـوق)
تندیس و لوح افتخارانجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به3 نفر (یک نفر برگزیده در هریک از 3 موضوع فوق)
جایزه ویژه ی رئیس دوسالانه
جایزه بزرگ "مرتضی ممیز"  (از طرف معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یک نفر طراح گرافیک ایرانی)


2)- بخش بین المللی : نهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران با مضمون های فرهنگی و اجتماعی در تاریخ یاد شده در تهران برگزار می شود .

مشخصات و مقررات :
1- پوسترهای ارسالی باید بعد از بهمن ماه 1382 طراحی ، چاپ و منتشر شده باشند .
2- پوسترهای ارسالی نباید کوچکتر از 60*45 یا بزرگتر از 180*120 سانتی متر باشند.
3- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نماید ، در صورت ارایه ی تعدادی پوستر با یک عنوان واحد (به صورت مجموعه یا سری پوستر ) ، یک اثر تلقی می شود .
4- پوسترهای ارسالی باید به صورت افست یا سیلک اسکرین به چاپ رسیده باشند .
5- فرم برچسب ها را برای هرپوستر جداگانه و خوانا به دو زبان فارسی و انگلیسی تکمیل نموده و آن را در پشت پوستر سمت راست – بالا ، با چسب نواری بچسبانید.
6- برگزار کننده حق چاپ و تکثیر آثار ارسالی را برای خود و تبلیغات " نهمین دوسالانه ی جهانی پوستر تهران " محفوظ می دارد .
7- پوستر های ارسالی مسترد نشده و جزو دارایی های " موزه ی طراحی گرافیک ایران " نگهداری خواهند شد .
8- پوستر هایی که خلاف مقررات عمومی ، موازین اخلاقی و شئونات جمهوری اسلامی ایران باشند به نمایشگاه و مسابقه راه نخواهند یافت .
9- پوستر های ارسالی نباید روی مقوا چسبانده یا قاب شده باشند .
10- پوستر ها باید در بسته بندی مطمئن ارسال شوند . هرگونه خسارت ناشی از پست یا حمل و نقل آثار متوجه فرستنده خواهد بود . پوسترهای صدمه دیده پذیرفته نمی شوند.
11- هزینه پست به عهده فرستنده است .
12- کلیه مسئولیتهای  قانونی آثار متوجه ارسال کننده است .
13- شرکت کنندگان موظف اند کلیه پوستر های خود را همراه فرم کامل شده شرکت در نمایشگاه و فایل کامپیو تری آثار، بر روی CD  با فرمت  Mac یا PC  با مشخصات زیر ارسال نمایند :
اندازه A4 با دقت dpi 350 ،CMYK وبا فرمت Tiff  ؛
در صورت ناقص بودن فایل ها ، آثار به مسابقه راه پیدا نخواهند کرد.
بدیهی است مشخصات ارایه شده ی شما در کاتالوگ نمایشگاه عیناً درج می شود .
14- به طراحانی که پوستر هایشان در " نهمین دوسالانه ی جهانی پوستر تهران " راه می یابد ، گواهی شرکت در نمایشگاه و یک جلد کاتالوگ اهدا می شود .
15- تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده شورای طرح و برنامه و دبیر نمایشگاه خواهد بود.


هیأت انتخاب آثار :     
یان رایلیش – جمهوری چک                                                               
قباد شیوا ـ ایران
مصطفی اسداللهی- ایران
حسین خسرو جردی ـ ایران  
رضا عابدینی ـ ایران     
مجید عباسی ـ ایران
ساعد مشکی – ایران

داوری:
هیأت داوران بین المللی


جوائز:  
جایزه اول 5000 یورو
جایزه دوم 3000 یورو
جایزه سوم 1500 یورو
( این جوائز از طرف دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهداء می شود .)
- جایزه ایکوگرادا (انجمن مجامع بین المـللی طراحی گرافیک)
- جایزه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
- تندیس و لوح افتخار انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران (به یک طراح جوان ایرانی)
- لوح تقدیر ویژه هیأت داوران


مهلت ارسال آثار:
در هردو بخش بین المللی و ملی ، حد اکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 30 فروردین ماه1386 به نشـانی موزه هنرهـای معـاصر تهران .
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرمهای شرایط و مقررات و شرکت در نمایشگاه با روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران و یا دبیر خانه انجمن صنفی طراحان گرافیک تماس بگیرید  .
موزه هنرهای معاصر تهران :
آدرس : تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ کد پستی  1415614611
تلفن : 66969526  و 66952072  و88963200 و  88965411
نمابر : 66969527
پست الکترونیک : secretariat@tehran-poster-biennial.com
وبسایت:www.tehran-poster-biennial.com                                               
صندوق پستی : 664-19945 تهران- ایران